Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży realizowane są wyłącznie w formie dofinansowań do zakupu indywidualnego.
Dotyczy to wypoczynku letniego oraz zimowego.

 

Wnioski o dofinansowanie do zimowisk w roku 2019 należy do dnia 30 listopada 2018 roku:

  • w formie papierowej złożyć bezpośrednio w Dziale Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68 pok. 11, w godz. 7.30 – 15.30
  • bądź w formie elektronicznej w Portalu Pracowniczym utworzyć i zapisać wniosek o dofinansowanie do zimowiska na koncie pracownika (zakładka Sprawy Socjalne -> Wnioski DSS- obieg elektroniczny).

 

 

Wnioski o dofinansowanie do kolonii/obozu lub zimowiska, pracownik UŁ składa osobno na każde uprawnione dziecko. Dofinansowanie przysługuje na jeden rodzaj wypoczynku w ramach kolonii/obozu oraz na jeden typ zimowiska.