Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że wnioski o dofinansowania zimowisk dla dzieci i młodzieży w roku 2017 zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego należy składać do 30 listopada 2016 r. w Dziale Spraw Socjalnych  w godzinach 7.30 - 15.30.