MULTIKARNETY dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i członków ich rodzin Szanowni Państwo, Pragnąc umożliwić pracownikom naszej uczelni szerszy dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych (i  nie tylko), przedstawiamy Państwu propozycję skorzystania z tzw. multikarnetów. Jeżeli propozycja ta spotka się z odpowiednio dużym zainteresowaniem, zakup multikarnetów rozpoczęlibyśmy z początkiem października 2013r. Poniżej podajemy podstawowe informacje określające zalety tego rozwiązania, a także zasady odpłatności, które zostały opracowane specjalnie dla pracowników UŁ przez jedną z firm będącą dystrybutorem multikarnetów. Zalety korzystania z MULTIKARNETÓW: 1)      Atrakcyjna ? poniżej rynkowej ? cena dla pracowników UŁ, uzależniona od liczby osób, które nabyły multikarnety (zob. tabelka), choć nie wykluczamy przyjęcia jednej ceny uśrednionej; 2)      Bardzo szeroki wachlarz usług obejmujący m.in. basen, saunę, siłownię, squash,sztuki walki, szkoły tańca, lodowiska, jogę, bilard, dodatkowo: golf, jeździectwo, kręgle,łóżko nefrytowe, masaże, odnowę biologiczną, paintball, solarium, tenis ziemny, vacu well, kosmetykę a nawet narty; 3)      Bardzo duża liczba obiektów, które honorują multikarnety - ok. 3000 na terenie całego kraju, w tym około 200 w Łodzi i w województwie łódzkim; 4)      Możliwość korzystania z usług 7 dni w tygodniu (do dwóch razy dziennie) na terenie całego kraju; 5)      Elastyczność ? pracownik deklaruje zakup multikarnetu na każdy miesiąc odrębnie.
PROPONOWANE MIESIĘCZNE CENY MULTIKARNETÓW
Pracownik UŁ Liczba osób Cena karnetu na osobę
netto brutto
10-50 95,01 zł 107,00 zł
51-100 87,60 zł 99,00 zł
101-150 78,76 zł 89,00 zł
151-200 69,92 zł 79,00 zł
201-500 61,06 zł 69,00 zł
501-1000 57,53 zł 65,00 zł
1000 i powyżej 52,22 zł 59,00 zł
Członkowie rodzin 128,32 zł 145,00 zł
Dzieci- karnety rozszerzone o inne usługi 84,00 zł 95,00 zł
Dzieci - karnety basenowe 35,00 zł
UWAGA! Zakup multikarnetów nie podlega dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UŁ (koszty ich nabycia będą potrącane z wynagrodzeń pracowników w pełnej wysokości). Jeżeli propozycja Państwa zainteresowała, proszę o wstępne zadeklarowanie zamiaru nabycia multikarnetów dla siebie i ewentualnie członków rodziny do dnia 30.03.2013r. w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, przy ul. Lindleya 3/5, pokój nr 10A. Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne 42 635-41-81, 42 635-41-82 Powyższa deklaracja nie jest wiążąca i ma na celu określenie przybliżonej wartości usług w skali uczelni, co jest istotne ze względu na przepisy regulujące zamówienia publiczne. O ewentualnym wyborze firmy sprzedającej multikarnety oraz o ostatecznych warunkach i zasadach ich dystrybucji, poinformujemy na stronie internetowej UŁ w zakładce ?strefa pracownika?, najpóźniej do dnia 31.08.2013r.. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać bliższe informacje na temat zasad funkcjonowania systemów dystrybucji multikarnetów, podajemy przykładowe adresy firm, które zajmują się tego rodzaju działalnością: www.kartamultisport.pl www.fitflex.pl www.ok.system.pl www.vanitystyle Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia rekreacyjne i pływalnie semestr letni 2010/2011 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 w następujących dniach: na
  • 11.01.-31.01.2011r? dla osób pragnących przedłużyć karnety na pływalnie (Centrum Sportu UŁ) lub chcących kontynuować uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych w II semestrze 2010/2011,
  • od 01.02.2011r ? dla osób, które w I semestrze 2010/2011 nie korzystały z zajęć rekreacyjnych oraz z pływalni w Centrum Sportu UŁ (w przypadku wolnych miejsc).
Pracownicy- potrącenia z poborów, Emeryci i Renciści UŁ płacą gotówką na kwitariusz przy zapisach. W momencie zapisu wymagamy następujących informacji: kod pracowniczy, PESEL dziecka, tel. kontaktowy. Karnety na pływalnie, siłownię i gimnastykę zdrowotną będą wydawane do rąk własnych każdego pracownika UŁ (bądź też emeryta lub rencisty UŁ).