Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2003-2013. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2013, oraz wszystkie osoby mające dzieci nie zgłoszone do Akcji "GWIAZDKA" w latach ubiegłych, o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zgłoszenia dziecka można dokonać w Dziale Spraw Socjalnych (ul. Narutowicza 68, parter, pokój nr 6, w godzinach 8.00 - 15.00 lub pod numerem tel. 635-41-81, a także e-mailem na adres dss@uni.lodz.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.