Szanowni Państwo, informujemy, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2004-2014. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2014, oraz wszystkie osoby mające dzieci nie zgłoszone do Akcji "Gwiazdka" w latach ubiegłych o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zgłoszenia dziecka można dokonać w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68, parter, pokój nr 6, w godz. 8.00 - 15.00 lub pod nr tel. 42 635-41-81, a także e-mailem na adres dss@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.