UWAGA WYCIECZKI !!!

 

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2018 wycieczki w następujących terminach:

30.04 – 05.05.2018 r., LITWA - ŁOTWA – ESTONIA – rejs promem Tallin -Helsinki-Tallin
wyjazd (30.04.2018 g. 1.00) i powrót ( 05.05.2018 ok. g. 09.00) - ul. Tramwajowa 7/9

29.05 – 03.06.2018 r., LITWA- ŁOTWA- ESTONIA – rejs promem Tallin -Helsinki-Tallin
wyjazd (29.05.2018 r. g. 1.00) i powrót (03.06.2018 r ok. g. 09.00) -ul. Tramwajowa 7/9

01 - 08.09.2018 r. WŁOCHY ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności )
wyjazd (01.09.2018 r. g. 14.00) i powrót (08.09.2018 ok. g. 13.00) -ul. Tramwajowa 7/9

 

Odpłatność za w/w wycieczki zgodnie z regulaminem ZFŚS.

 

Koszt ogólny wycieczki do LITWY-ŁOTWY-ESTONII przypadający na 1 uczestnika to – 1.480,00 zł

Koszt ogólny wycieczki do WŁOCHY przypadający na 1 uczestnika to – 1.330,00 zł

 

Łączny przychód brutto za 2017

% odpłatność pracownika, emeryta, rencisty, czł. rodziny

% dofinansowanie pracownika, emeryta, rencisty, czł. rodziny
do 2.400,00 35% 65%
2.401,00 - 4.000,00 40% 60%
4.001,00 - 5.600,00 45% 55%
powyżej 5.600,00 50% 50%

 

Kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W ramach opłaty zapewniamy:
Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony, noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i tv, śniadania, obiadokolacje , ubezpieczenie grupy NNW i KL,opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów.

 

  • Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą przelewem na konto ZFŚS, po zakwalifikowaniu przez Komisję ds. Sportu i Rekreacji.
  • Nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.

 

Zapisy na wycieczki do LITWY-ŁOTWY-ESTONII przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ

ul. Narutowicza 68, pok. 11, tel. 635-41-82
od dnia 28.03 do 09.04.2018 r., w godzinach 8.00 – 15.00

 

Zasady kwalifikacji na wycieczki 2018 r

Program LITWA-ŁOTWA-ESTONIA 2018 r

Program WŁOCHY 2018 r

 

 

INFORMACJE O ZAPISACH NA WRZEŚNIOWĄ WYCIECZKĘ PODANE ZOSTANĄ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.