Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2017 wycieczki w następujących terminach: 14 – 18.06.2017 r., PRAGA  : Kutna Hora, Skalne Miasto, Szklarska Poręba wyjazd (14.06.2017  g. 5.00) i powrót ( 18.06.2017 ok. g. 24.00 ) - ul. Tramwajowa 7/9 Program wycieczki - Praga 2017 14 – 17.09.2017 r. WIEDEŃ,  BRATYSŁAWA wyjazd (14.09.2017 r. g. 5.00) i powrót (17.09.2017 r ok. g.  23.00) -ul. Tramwajowa 7/9 Program wycieczki - Wiedeń i Bratysława 2017 16 - 23.09.2017 r. CHORWACJA wyjazd (16.09.2017 r. g. 20.00) i powrót (23.09.2017  ok. g.  10.00) -ul. Tramwajowa 7/9 Program wycieczki - Chorwacja 2017 Odpłatność za w/w wycieczki zgodnie z regulaminem ZFŚS Koszt ogólny wycieczki do PRAGI  przypadający na 1 uczestnika to –  1.145,00 zł Koszt ogólny wycieczki do WIEDNIA i BRATYSŁAWY przypadający na 1 uczestnika to – 1.079,00 zł Koszt ogólny wycieczki do CHORWACJI przypadający na 1 uczestnika to – 1.429,00 zł  

Łączny przychód brutto za 2016

% odpłatność prac., emeryta rencisty, czł.rodziny

% dofinansowanie prac., emeryta, rencisty, czł. rodziny

Do 2.400,00

35 %

65 %

2.401 - 4.000

40 %

60 %

4.001 - 5.600

45 %

55 %

Powyżej 5.601,00

50 %

50 %

  W ramach opłaty zapewniamy: przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony, noclegi w pokojach  z pełnym węzłem sanitarnym i tv, śniadania,  obiadokolacje , ubezpieczenie grupy NNW i KL, opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów
  • Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą przelewem na konto ZFŚS, po zakwalifikowaniu przez Komisję ds. Sportu i Rekreacji
  • Nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.

Zapisy na wycieczkę do Pragi przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68,  pok. 6,  tel. 635-41-82 od dnia 05.04 do 14.04.2017 r.,  w godzinach  8.00 – 15.00

INFORMACJE O ZAPISACH NA WRZEŚNIOWE WYCIECZKI PODANE ZOSTANĄ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYCIECZKI W ROKU 2017