Zapisy na wrześniowe wycieczki organizowane przez Dział Spraw Socjalnych tj:

- Włochy w terminie   05-12.09.2015,
- Chorwacja w terminie  11-18.09.2015,
- Włochy w terminie    14-21.09.2015,
- Monachium i Zamki Bawarii w terminie  16-21.09.2015,

przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5, pok. 11 A, tel. 635-41-82 
od dnia 15.06 do 24.06.2015 r.
Szczegółowe programy oraz zasady kwalifikacji znajdują się poniżej.

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2015 wycieczki w następujących terminach:

03 - 07.06.2015 r., WĘGRY : Tokaj, Eger, Budapeszt

wyjazd (03.06.2015 g. 5.00) i powrót ( 07.06.2015 ok. g. 5/6) - ul. Tramwajowa 7/9

Program wycieczki - WĘGRY

05 – 12.09.2015 r. WŁOCHY ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności )

wyjazd (05.09.2015 r. g. 15.00) i powrót (12.09.2015r ok. g. 12.00) -ul. Tramwajowa 7/9

14 - 21.09.2015 r. WŁOCHY ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności )

wyjazd (14.09.2015 r. g. 15.00) i powrót (21.09.2015 ok. g. 12.00) -ul. Tramwajowa 7/9

Program wycieczki -WŁOCHY

11 - 18.09.2015 r. CHORWACJA ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności)

wyjazd (11.09.2015 r. g.20.00) i powrót (18.09.2015 r. ok. g.10.00) -ul. Tramwajowej 7/9

Program wycieczki -CHORWACJA

16 - 21.09.2015 r. MONACHIUM I ZAMKI BAWARII

wyjazd (16.09.2015 r. ok. g.5.00) i powrót (21.09.2015 r ok. g. 12.00) -ul. Tramwajowa 7/9

Program wycieczki -MONACHIUM I ZAMKI BAWARII

Odpłatność za w/w wycieczki zgodnie z regulaminem ZFŚS

Koszt ogólny wycieczki na Węgry przypadający na 1 uczestnika to – 749,00 zł

Koszt ogólny wycieczki do Włoch 5-12.09.2015 przypadający na 1 uczestnika to – 1.380,00 zł

Koszt ogólny wycieczki do Włoch 14-21.09.2015 przypadający na 1 uczestnika to – 1.319,00 zł

Koszt ogólny wycieczki do Chorwacji przypadający na 1 uczestnika to – 1.129,00 zł

Koszt ogólny wycieczki do Monachium i Zamki Bawarii przypadający na 1 uczestnika to – 1.228,00 zł

Przychód brutto pracownika z UŁ

emeryta, rencisty

%

odpłatności pracow., emeryta rencisty

%

dofinansowania

prac., emeryta,

rencisty

%

odpłatności

członka rodziny

%

dofinansowania

członka rodziny

Do 3.500,00

25%

75%

45 %

55 %

3.501 - 4.500

30%

70 %

50 %

50 %

4.501 – 5.500

35%

65%

55 %

45 %

Powyżej 5.501,00

40%

60%

60 %

40 %

Kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ramach opłaty zapewniamy:

przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony, noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i tv, śniadania, obiadokolacje , ubezpieczenie grupy NNW i KL,

opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów

  • Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką po zakwalifikowaniu przez Komisję ds. Sportu i Rekreacji

  • Nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.

Zapisy na wycieczkę na Węgry w terminie 03-07.06.2015 przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A, tel. 635-41-82

od dnia 15.04 do 24.04.2015 r., w godzinach 8.00 – 15.00

INFORMACJE O ZAPISACH NA WRZEŚNIOWE WYCIECZKI PODANE ZOSTANĄ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. Zasady kwalifikacji na wycieczki 2015