WAKACJE 2013 DLA DZIECI Z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM - WARSZTATY ROBOCAMP

Uniwersytet Łódzki zaprasza na warsztaty  RoboCAMP  podczas wakacji 2013r,

na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, ul. Pomorska 149/153

Są to pięciodniowe, kreatywne zajęcia z programowania i budowy modeli robotów dla dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-14 lat. Zajęcia odbywają się w formie półkolonii.

Informacje o warsztatach dostępne są na stronie www.ciat.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje u koordynatora programu: Akcelerator Technologii Fundacja UŁ-  p. Maria Głowacka  tel 42 635-49-84 lub 669 561 710 oraz p. Ewa Postolska tel: 42 635-49-84 lub 508 390 708 -

UWAGA  !!!

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w miesiącu wrześniu 2013 r. wycieczkę objazdową do Włoch  w terminie: 14 ? 21.09.2013 (pobierz program wycieczki)

Odjazd autokaru  : 14.09.13 godz. 19.00 z parkingu przy ul. Składowej 41/43

Powrót autokaru : 21.09.13 ok. godz. 12.00 / 13.00, parking przy Składowej 41/43.

WYCIECZKA O DUŻYM STOPNIU INTENSYWNOŚCI!!!

ODPŁATNOŚĆ:

Pracownik, emeryt, rencista UŁ                390,00 zł

Uprawnieni członkowie rodzin                  650,00 zł

W ramach opłaty zapewniamy:

? przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony,

? 5 noclegów w pokojach  z pełnym węzłem sanitarnym i tv,

? 5 śniadań kontynentalnych , 5  obiadokolacji

? ubezpieczenie grupy NNW i KL,

? opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

Zapisy na wycieczkę do Włoch przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A od dnia 10 do 19 czerwca 2013 r w godzinach 7.30 ? 15.30

Kwalifikacja osób odbywać się będzie na podstawie nowych zasad uzgodnionych z przedstawicielami związków zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje poniżej.

UWAGA!!!
Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, iż z uwagi na małą liczbę osób zainteresowanych wyjazdami do Krakowa w terminach 03-05 maja 2013 r oraz 31 maja-2 czerwca 2013 r. przedłuża się termin zapisów na w/w wycieczki. O przydzieleniu miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że za wycieczki do Krakowa nie będą naliczane punkty.
Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2013  wycieczki  w następujących  terminach:
  • 01 ? 05.05.2013 r. Suwalszczyzna z wypadem do Wilnawyjazd (01.05.2013  g. 8.00) i powrót (05.05.2013 ok. g. 19.00) - ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 01 ? 05.05.2013 r. Węgry : Tokaj, Eger, Budapesztwyjazd (01.05.2013  g. 5.00) i powrót (05.05.2013 ok. g. 08.00) - ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 03 ? 05.05.2013 r.  Kraków, Wieliczka, Ojcówwyjazd (03.05.2013  g. 6.00) i powrót (05.05.2013 ok. g. 24.00) - ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 29.05 ? 02.06.2013 r. Wiedeń wyjazd(29.05.2013 r. g.8.00) i powrót (02.06.2013 r. ok. g. 19.00) -ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 29.05 ? 02.06.2013 r. Węgry : Tokaj, Eger, Budapesztwyjazd (29.05.2013  g. 5.00) i powrót (02.06.2013 ok. g. 08.00) - ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 31.05 ? 02.06.2013 r.  Kraków, Wieliczka, Ojcówwyjazd (31.05.2013  g. 6.00) i powrót (02.06.2013 ok. g. 24.00) - ul. Składowa 41/43 (Program)
  • 14 - 21.09.2013 r. Włochy ( wycieczka objazdowa )
Szczegóły dot. wycieczki objazdowej do Włoch podane zostaną w m-cu maju 2013 r. ( zapisy czerwiec 2013)
ODPŁATNOŚĆ: Suwalszczyzna z wypadem do Wilna Wiedeń Kraków Węgry
Pracownik, emeryt, rencista UŁ 202,50 zł 324,00 zł 146,00 zł 231,00 zł
Uprawnieni członkowie rodzin 337,50 zł 540,00 zł 243,50 zł 384,50 zł
W ramach opłaty zapewniamy: przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony,noclegi w pokojach  z pełnym węzłem sanitarnym i tv, śniadania,  obiadokolacje ,ubezpieczenie grupy NNW i KL, opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów Przy zapisach pracownik winien: podać kod pracowniczy, nr PESEL  swój i osoby uprawnionej. Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką po dokonaniu kwalifikacji. Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z regulaminem ZFŚS, Zał. 6 pkt. 6? w przypadku wycieczek zagranicznych dofinansowanie z ZFŚS  może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata ? Program wycieczek na stronie Działu www.dss.uni.lodz.pl oraz w gablotach przy Dziale Spraw Socjalnych. Zapisy na wycieczki do Wiednia, Krakowa, na Węgry oraz Suwalszczyznę przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A od dnia 26.03 do 02.04 .2013 r  w godzinach 07.30 ? 15.30

UWAGA!!!

Nowe zasady kwalifikacji na wycieczki organizowane przez Dział Spraw Socjalnych UŁ (z wyłączeniem wycieczek na grzybobranie) (szczegóły)