UWAGA! 
Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia rekreacyjne
i pływalnię na semestr letni 2012/2013 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych 
UŁ, ul. Lindleya 3/5 pokój 10A w następujących dniach: 
 
21-25.01.2013r. dla osób pragnących przedłużyć karnety na pływalnię
 (Centrum Sportu UŁ) lub chcących kontynuować  uczestnictwo w zajęciach
 rekreacyjnych w II semestrze 2011/2012

od 28.01.2013r. dla osób, które w I semestrze 2012/2013 nie korzystały
 z zajęć rekreacyjnych oraz z pływalni w Centrum Sportu UŁ
( w przepadku wolnych miejsc).

Szczegóły w zakładce Rekreacja i Turystyka


UWAGA!!!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przedłuża termin odbioru
zaległych paczek gwiazdkowych do 11 stycznia 2013 r. 

GWIAZDKA 2012

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcja gwiazdkową są
objęte dzieci urodzone w latach 1999-2009

Paczki ze słodyczami będą wydawane rodzicom w Dziale Spraw Socjalnych
wraz z karnetami:

? dla dzieci z roczników 1999 ? 2005 ? do kina Sinema City w Łodzi
przy ul. Drewnowskiej 58 (karnet dla dziecka)

? dla dzieci z roczników 2006 ? 2009 ? do Teatru Lalki ?Arlekin?
w Łodzi przy Al.1 Maja 2 (karnet dla dziecka i dla 1 rodzica/opiekuna)

Zarówno karnety do kina jak i do teatru upoważniają do wejścia na dowolny
seans lub spektakl w ciągu 6 miesięcy po uprzednim dokonaniu rezerwacji.
Paczki i karnety będą wydawane Rodzicom lub innym osobom za upoważnieniem
od dnia 3 grudnia 2012 r. w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5, pok. 10A w godz. 7.30 ? 15.00

ZAPISY NA "GWIAZDKĘ" 
dla dzieci pracowników UŁ
  
Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną
akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach
1999-2009. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych
w roku 2009, oraz wszystkie osoby mające 
dzieci niezgłoszone do Akcji "Gwiazdka" w latach ubiegłych 
o zapisanie dziecka na listę chętnych.
Zapisy w Dziale na podstawie aktu urodzenia dziecka
w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2012 roku.

 Akcja "ZNICZ"

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych
Dział Spraw Socjalnych UŁ uprzejmie informuje o możliwości
pobierania zniczy na groby zmarłych pracowników
Naszej Uczelni.
Znicze można pobierać od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00 od dnia 19 października 2012 r.
Osoby upoważnione do odbioru zniczy proszone są
o przedstawienie imiennej listy zmarłych pracowników UŁ
w porządku alfabetycznym

 UWAGA
ZAPISY NA ZAJĘCIA REKREACYJNE I PŁYWALNIĘ
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2012/2013  
rozpoczną się dnia 24 września 2012 r. od godz. 8.00 
w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 pok. 10A

szczegóły zakładka REKREACJA I TURYSTYKA

UWAGA ZIMOWISKA 2013 !!!

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego informuje, że zimowiska
dla dzieci i młodzieży w roku 2013 będą realizowane wyłącznie w formie
dofinansowań do zimowisk zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem
Działu Socjalnego. Dotyczy to zimowisk organizowanych w kraju i za
granicą.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia
30 listopada 2012 r. w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5
pok. 11a od poniedziałku do piątku w godz.7.30 ? 15.30
UWAGA GRZYBOBRANIE 
 Dział Spraw Socjalnych organizuje wycieczki na grzybobranie w Borach Tucholskich
 w miejscowości Tleń w Ośrodku ? STOLARNIA? w następujących terminach:

28 ? 30.09.2012 r. 05 ? 07.10.2012 r.
 wyjazdy godz. 7.00 z ul. Składowej 41/43
 powroty ok. godz. 20.00 na ul. Składową 41/43

ODPŁATNOŚĆ :
 Pracownik/Emeryt/Rencista UŁ              - 90 zł
 Uprawniony członek rodziny pracownika/emeryta/rencisty - 150 zł
 W ramach opłaty zapewniamy:
 ?przejazd autokarem w dwie strony
 ?dwa noclegi w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
 ?dwa śniadania, trzy obiadokolacje
 ?ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ?ubezpieczenie
 Ponadto proponujemy 1?dniowy wyjazd na grzyby w dniu 15.09.2012
 Wyjazd grupy z piątku na sobotę 14/15 września 2012 o godz. 0.00
 z ul. Składowej 41/43 Powrót w sobotę 15.09.2012 r. ok. godz. 20.00
 na ul. Składową 41/43
 ODPŁATNOŚĆ : Pracownik/Emeryt/Rencista UŁ         - 23 zł
 Uprawniony członek rodziny pracownika/emeryta/rencisty UŁ - 39 zł
 Przy zapisach należy: podać kod pracownika, nr PESEL swój
 i osoby uprawnionej. Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów.
 Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką przy zapisach.
 Zapisy przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11A
 w godzinach 8.00 ? 15.30 od dnia 6 sierpnia 2012 r.
UWAGA WYCIECZKI !!! Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w miesiącu wrześniu 2012 r. dwie wycieczki objazdowe do Włoch w następujących terminach:
 • 01 ? 08.09.2012 r.
 • 15 ? 22.09.2012 r.
ODPŁATNOŚĆ:                   WŁOCHY  1 ? 8.09.2012         WŁOCHY 15 ? 22.09.2012 Pracownik, emeryt, rencista UŁ           380 zł                                           375 zł Uprawnieni członkowie rodzin               633 zł                                           625 zł W ramach opłaty zapewniamy: ?przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony, ?5 noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i tv, ?5 śniadań kontynentalnych , 5 obiadokolacji , ?ubezpieczenie grupy NNW i KL, ?opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów Program wycieczki na stronie Działu www.dss.uni.lodz.pl oraz w gablotach przy Dziale Spraw Socjalnych. Zapisy na wycieczki do Włoch przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A od dnia 18 do 26 czerwca 2012 r w godzinach 8.00 ? 15.30 Kwalifikacja osób odbywać się będzie na podstawie nowych zasad uzgodnionych z przedstawicielami związków zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe informacje poniżej. Pobierz program wycieczki do Włoch

UWAGA!!!

Nowe zasady kwalifikacji na

wycieczki organizowane przez Dział Spraw Socjalnych UŁ

(z wyłączeniem wycieczek na grzybobranie)

Chcąc umożliwić jak największej grupie osób uczestniczenie w wycieczkach, ustala się następujące zasady przydzielania miejsc: 1. Zapisy na wycieczki będą trwały przez 7 dni ? termin ten będzie każdorazowo podany przez Dział Spraw Socjalnych w ogłoszeniach umieszczanych na stronie internetowej działu (www.dss.uni.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń przy dziale. 2. O przydzieleniu miejsc nie decyduje kolejność zapisów, 3. W pierwszej kolejności na daną wycieczkę zakwalifikowane zostaną osoby, które nigdy w nich nie uczestniczyły, a następnie te, które nie wyjeżdżały na wycieczki w ciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych. 4. Jeśli zostaną wolne miejsca, pozostałym osobom zapisanym na wycieczkę zostaną przydzielone punkty zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które uzyskały mniejszą liczbę punktów,
Wycieczki 2012 2011 2010
Zima 4 3 1
Wiosna 8 6 3
Jesień 0 9 0
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, na wycieczkę pojadą osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym w mniejszym stopniu korzystały ze świadczeń socjalnych przewidzianych w regulaminie, w przeliczeniu na osobę w rodzinie; ta sama zasada będzie miała zastosowanie także wtedy, gdy osób o których mowa w pkt. 3, będzie więcej niż miejsc. Ponadto, na podstawie obowiązujących postanowień regulaminu, przypominamy że:
 • każdy pracownik, emeryt, rencista UŁ może zabrać tylko jedną osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych (tj. współmałżonka lub dziecko uczące się do 25 roku życia),
 • w przypadku wycieczek zagranicznych, dofinansowanie z ZFŚS może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata.
Po dokonaniu kwalifikacji, listy uczestników wycieczek zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń przy Dziale Socjalnym. Powyższe zasady zostały zaakceptowane przez przedstawicieli organizacji związkowych działających w UŁ.

UWAGA

DOFINANSOWANIE DO PRZEDSZKOLI !!!

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje wszystkich pracowników, których dzieci uczęszczają do przedszkoli o możliwości otrzymania dofinansowania do pobytu i wyżywienia dziecka w tych placówkach. Wzory wniosku do pobrania dostępne są na stronie www.dss.uni.lodz.pl lub w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 przed pok. 10A Do wniosku należy załączyć: - pit za 2011 r. (jak do wniosku o wczasy "pod gruszą") - kserokopię umowy z placówką, do której uczęszcza dziecko - dokument potwierdzający comiesięczną opłatę począwszy od maja 2012 r. Szczegóły dot. dofinansowań do przedszkoli stanowi załącznik nr 8 do Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem nr 122 Kanclerza UŁ z 12.03.2012 r. (tekst jednolity regulaminu na stronie internetowej Działu Socjalnego)

TABELA DOFINANSOWAŃ

Przychód brutto na osobę % dofinansowania
do 2250 zł 60% jednak nie więcej niż 180 zł
2251-3750 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
3751 - 5250 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5251 zł 30% jednak nie więcej niż 90 zł

UWAGA  WYCIECZKI !!!

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2012 wycieczki w następujących  terminach:
 1. 01 -05.05.2012 r. Wiedeń - wyjazd(01.05.2012 r. g.8.00) i powrót (05.05.2012 r. ok. g.19.00) ul. Składowa 41/43
 2. 02- 06.05.2012 r. Suwalszczyzna z wypadem do Wilna wyjazd (02.05.2012  g.  8.00) i powrót (06.05.2012 ok. g. 19.00) ul. Składowa 41/43
 3. 06 ? 10.06.2012 r. Suwalszczyzna wypadem do Wilna wyjazd (06.06.2012r. g.8.00) i powrót (10.06.2012r ok. g. 19.00) ul. Składowa 41/43
 4. 06 - 10.06.2012 r.  Wiedeń - wyjazd ( 06.06.2012r g.8.00) i powrót (10.06.2012 r. ok. g.19.00) ul. Składowa 41/43
 5. 01 ? 08.09.2012 r. Włochy ( wycieczka objazdowa )
 6. 15 ? 22.09.2012 r. Włochy ( wycieczka objazdowa )
Szczegóły dot. wycieczek objazdowych do Włoch podane zostaną w m-cu maju 2012 r. ( zapisy czerwiec 2012 ) Programy wycieczek: ODPŁATNOŚĆ:
Suwalszczyzna z wypadem  do Wilna Wiedeń
Pracownik, emeryt, rencista UŁ 185 zł 300 zł
Uprawnieni członkowie rodzin 308 zł 500  zł
W ramach opłaty zapewniamy:
 1. przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony,
 2. 4 noclegi w pokojach  z pełnym węzłem sanitarnym i tv,
 3. 4 śniadania, 4 obiadokolacje ,
 4. ubezpieczenie grupy NNW i KL,
 5. opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów
UWAGA! Aby zapewnić możliwość skorzystania z oferty większej grupie pracowników:
 1. każdy pracownik, emeryt lub rencista może zabrać tylko 1 osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych (tj. współmałżonka lub dziecko uczące się do 25 roku życia);
 2. w pierwszej kolejności zapisywane będą osoby, które nie uczestniczyły w wycieczkach w roku 2011
 3. (nie dotyczy wycieczek na grzybobranie);
 4. nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.
Przy zapisach pracownik winien: podać kod pracowniczy, nr PESEL  swój i osoby uprawnionej. Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów.Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką przy zapisach. Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z regulaminem ZFŚS, Zał. 6 pkt. 6? w przypadku wycieczek zagranicznych dofinansowanie z ZFŚS  może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata ? Zapisy na wycieczki do Wiednia i na Suwalszczyznę przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A od dnia 27 marca 2012 r  w godzinach 8.00 ? 15.30 UWAGA !!! KOLONIE, OBOZY 2012 Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży w roku 2012 będą realizowane wyłącznie w formie dofinansowań zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego. Dotyczy to wypoczynku letniego w kraju i za granicą. Wnioski o dofinansowania należy składać do dnia 30 kwietnia 2012 r. w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5 pok. 11 a w godz. 7.30 ? 15.30 UWAGA! Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia rekreacyjne i pływalnię na semestr letni 2011/2012 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5 pokój 10A w następujących dniach: 23-27.01.2012r. dla osób pragnących przedłużyć karnety na pływalnię (Centrum Sportu UŁ) lub chcących kontynuować uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych w II semestrze 2011/2012 od 30.01.2012r. dla osób, które w I semestrze 2011/2012 nie korzystały z zajęć rekreacyjnych oraz z pływalni w Centrum Sportu UŁ ( w przepadku wolnych miejsc). UWAGA !!! Dział Spraw Socjalnych UŁ przedłuża termin odbioru zaległych paczek gwiazdkowych dla dzieci pracowników UŁ do 10 stycznia 2012 r.

GWIAZDKA 2011

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcja gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 1998-2008

Paczki ze słodyczami będą wydawane rodzicom w Dziale Spraw Socjalnych wraz z karnetami:

- dla dzieci z roczników 1998 - 2004 - do kina Silver Screen w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 5                           (karnet dla dziecka)

- dla dzieci z roczników 2005 - 2008 - do Teatru Lalki i Aktora "Arlekin" w Łodzi przy Al. 1 Maja 2             (karnet dla dziecka i dla rodzica/opiekuna)

Zarówno karnety do kina jak i do teatru upoważniają do wejścia na dowolny seans lub spektakl do czerwca 2012 r. po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Paczki i karnety będą wydawane Rodzicom lub innym osobom za upoważnieniem od dnia 5 grudnia 2011 r. w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5, pok. 10A w godz. 7.30 - 15.00

ZAPISY NA GWIAZDKĘ DLA DZIECI PRACOWNIKÓW UŁ

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 1998-2008. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2008 oraz wszystkie osoby mające dzieci niezgłoszone do akcji "Gwiazdka" w latach ubiegłych o zapisanie dziecka na listę chętnych.

Zapisy w Dziale Spraw Socjalnych (ul. Lindleya 3/5 pok. 8 w godz. 8.00 - 15.00) na podstawie aktu urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2011 roku.

AKCJA ''ZNICZ''

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Dział Spraw Socjalnych uprzejmie informuje o możliwości pobierania zniczy na groby zmarłych pracowników naszej Uczelni. Znicze można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 w pokoju nr 8 tel 635-41-81 od dnia 20 października 2011 Osoby upoważnione do odbioru zniczy proszone są o przedstawienie imiennej listy zmarłych pracowników UŁ w porządku alfabetycznym. Premiera uniwersytecka Zapraszamy serdecznie na kolejną premierę uniwersytecką w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka. Będzie to sztuka Bertolda Brechta pt. ?Święta Joanna szlachtuzów? w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Spektakl odbędzie się 5 października na Małej Sali, ul. Zachodnia 93 o godz. 19.15. Na hasło ?Uniwersytet Łódzki? w kasie Teatru Nowego pracownicy oraz studenci UŁ będą mogli zakupić bilety w cenie 15 zł (bilet normalny 45 zł). U W A G A - Z I M O W I S K A 2011 !!! Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego informuje, że zimowiska dla dzieci i młodzieży w roku 2012 będą realizowane wyłącznie w formie dofinansowań do zimowisk zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego. Dotyczy to zimowisk organizowanych w kraju i za granicą. Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 30 listopada 2011 r. w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5 pok. 9a od poniedziałku do piątku w godz.7.30 ? 15.30 UWAGA GRZYBOBRANIE !!! Dział Spraw Socjalnych organizuje wycieczki na grzybobranie w Borach Tucholskich w miejscowości Tleń w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym ?BENIOVITA? w następujących terminach: 30.09 ? 02.10.2011 r. 07 ? 09.10.2011 r. wyjazdy godz. 7.00 z ul. Składowej 41/43 powroty ok. godz. 20.00 na ul. Składową 41/43 ODPŁATNOŚĆ : Pracownik/Emeryt/Rencista UŁ - 83 zł Uprawniony członek rodziny pracownika/emeryta/rencisty - 138W ramach opłaty zapewniamy: przejazd autokarem w dwie strony dwa noclegi w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dwa śniadania, trzy obiadokolacje ognisko z pieczeniem kiełbasek ubezpieczenie Ponadto proponujemy 1?dniowy wyjazd na grzyby w dniu 17.09.2011 Wyjazd grupy z piątku na sobotę 16/17 września 2011 o godz. 0.00 z ul. Składowej 41/43 Powrót w sobotę 17.09.2011 r. ok. godz. 20.00 na ul. Składową 41/43 ODPŁATNOŚĆ: Pracownik/Emeryt/Renc. - 21 zł Uprawniony członek rodziny pracownika/emeryta/rencisty UŁ - 35UWAGA! Aby zapewnić możliwość skorzystania z oferty większej grupie pracowników, każdy pracownik, emeryt lub rencista może zabrać tylko 1 osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych. W przypadku wolnych miejsc liczba uprawnionych członków rodziny może ulec zwiększeniu. Przy zapisach należy: podać kod pracownika, nr PESEL swój i osoby uprawnionej. Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką przy zapisach. Zapisy przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 9A w godzinach 8.00 ? 15.30 od dnia 02 sierpnia 2011 r. Wycieczka szlakiem chorwackich Parków Narodowych Dział Spraw Socjalnych UŁ organizuje wycieczkę szlakiem Chorwackich Parków Narodowych w terminie 16?23.09.2011r., dla pracowników, emerytów i rencistów UŁ jak również członków ich rodzin. ODPŁATNOŚĆ
 • - pracownik UŁ, emeryt, rencista UŁ  - 475 zł
 • - członek rodziny pracownika, emeryta, rencisty - 791 zł
Cena obejmuje:  pięć noclegów, wyżywienie, 5 śniadań w formie bufetu, 5 obiadokolacji dwudaniowych , ubezpieczenie NNW i KL  zagranica, transport autokarem klasy LUX w obie strony, opiekę pilota, opiekę miejscowego przewodnika, bilety do zwiedzanych obiektów. UWAGA! Aby zapewnić możliwość skorzystania z oferty większej grupie pracowników: w pierwszej kolejności zapisywane będą osoby, które nie uczestniczyły w wycieczkach w roku 2010 (nie dotyczy wycieczek na grzybobranie);

§  każdy pracownik, emeryt lub rencista może zabrać tylko 1 osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych; §  nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.

Zapisy na wycieczkę odbędą się dnia 23.03.2011 r., w  Dziale Spraw Socjalnych  ul. Lindleya 3/5, pok. 9, w godzinach 08.00?15.30 Przy zapisach pracownik winien : podać kod pracowniczy, nr PESEL swój iosoby uprawnionej. Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką przy zapisach. Wyjazd dn. 16.09.2011 r. o godz. 19.30 z parkingu przy ul. Składowej 41/43. Program wycieczki