Szanowni Państwo,

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje o wolnych miejscach na organizowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wycieczkę do Rumunii w terminie 20-27 sierpnia 2018 r.

 

Pracownicy i emeryci UŁ mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wczasów zakupionych indywidualnie po przedstawieniu imiennej faktury za dany wyjazd. 

 

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt:

  Związek Nauczycielstwa Polskiego w UŁ pod nr tel: 42 635 40 33

 

Szczegółowe informacje dotyczące wycieczki zawarte są w PROGRAMIE WYJAZDU. Załączony program podaną ma datę I terminu wycieczki, dla terminu 20-27 sierpnia 2018 r. jest on analogiczny.