Uniwersytet Łódzki zaprasza na warsztaty RoboCAMP podczas ferii
 zimowych 2015r., w Łodzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
 Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153. Są to pięciodniowe,
 kreatywne zajęcia z programowania i budowy modeli robotów dla dzieci
 w wieku 6-8 lat oraz 9-14 lat. Zajęcia odbywają się w formie półkolonii.
RoboCAMP - program RoboCAMP - zgłoszenie