Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z regulaminem ZFŚS zał.6  pkt.6 "w przypadku wycieczek zagranicznych dofinansowanie z ZFŚS może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata". Wobec powyższego informujemy, że Dział Spraw Socjalnych planuje zorganizowanie w drugiej połowie września 2011 r. 8-dniowej wycieczki do Chorwacji. Szczegóły dotyczące w/w wycieczki podamy do wiadomości w m-cu marcu 2011 r.