Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia 
rekreacyjne i pływalnię CWFiS na semestr letni 2014/2015 rozpoczną 
się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul.Lindleya 3/5 pokój 10A 
w następujących dniach:

     26.01.- 30.01.2015r. - dla osób pragnących przedłużyć karnety 
na pływalnię(CWFiS) lub chcących kontynuować uczestnictwo w 
zajęciach w II sem. 2014/2015,
    od 02.02.2015r. - dla osób, które w I sem. 2014/2015 nie 
korzystały z zajęć rekreacyjnych oraz pływalni w CWFiS 
(w przypadku wolnych miejsc). 

Pracownicy - potrącenia z poborów, Emeryci UŁ i renciści UŁ 
przedstawiają swoje pity za rok 2013 i płacą gotówką na 
kwitariusz przy zapisach. 

Dofinansowania do karnetów zakupionych indywidualnie przez 
pracownika lub emeryta,rencistę UŁ na pływalniach miejskich 
w semestrze letnim 2014/2015, wnioski o dofinansowanie należy 
składać: 

  do 27 lutego - na semestr letni
Wypłata dofinansowań może być zrealizowana wyłącznie na 
podstawie imiennego dokumentu (faktury lub rachunku 
wystawionego na pracownika) złożonego przez pracownika lub 
emeryta UŁ, które należy składać:

  do 31 marca - na semestr letni

Szczegóły w zakładce rekreacja i turystyka
 Dział Spraw

GWIAZDKA 2014r 

Dział Spraw Socjalnych informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową objęte są dzieci urodzone w latach 2001-2011. Decyzją Zastępcy Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych oraz Związków Zawodowych w bieżącym roku następuje zmiana formy upominku gwiazdkowego z paczki ze słodyczami na kartę upominkową. Upominki gwiazdkowe będą wydawane Rodzicom lub innym osobom za upoważnieniem od dnia 3 grudnia 2014r, w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5, pok. 10A, w godz. 8.00-15.00.

Przychód miesięczny brutto na osobę  w gospodarstwie domowym

Forma upominku gwiazdkowego

Poniżej 3.000,00 zł

karta upominkowa Empik + voucher do kina Cinema City w Manufakturze, ul. Drewnowska 58

Powyżej 3.000,00 zł

voucher do kina Cinema City w Manufakturze, ul. Drewnowska 58

 Karty upominkowe upoważniają do zakupów w salonach Empik lub w sklepie internetowym empik.com w ciągu 12 miesięcy. Vouchery do Kina Cinema City upoważniają do wejścia na dowolny seans 2D lub 3D w ciągu 6 miesięcy. Dzieci z roczników 2008-2011 otrzymują także 1 voucher dla rodzica/opiekuna.  
 
GWIAZDKA 2013r Dział Spraw Socjalnych informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2000-2010. Upominki gwiazdkowe będą wydawane Rodzicom lub innym osobom za upoważnieniem od dnia 3 grudnia 2013r, w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5, pok. 10A, w godz. 7.30-15.00. Przypominamy, iż uwagi na konieczność różnicowania wszystkich świadczeń socjalnych w 2013 roku upominki gwiazdkowe dla dzieci uzależnione są od przychodu miesięcznego brutto/osobę na podstawie PIT-ów za rok 2012 wg poniższej tabeli:  
Przychód brutto na osobę w gospodarstwie domowym Forma upominku gwiazdkowego
Poniżej 4.000,00 zł Paczka ze słodyczami + karnet do kina Cinema City w Manufakturze, ul. Drewnowska 58
Powyżej 4.000,00 zł Karnet do kina Cinema City w Manufakturze,ul. Drewnowska 58
  Dzieci z roczników 2007-2010 otrzymują także 1 karnet dla rodzica/opiekuna. Karnety do Kina Cinema City upoważniają do wejścia na dowolny seans 2D lub 3D w ciągu 6 miesięcy. _ ________________________________________________________________________________________ Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań dla kobiet w " Programie wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy " Prosimy o zapoznanie się z ofertą.