Gwiazdka 2010 r. Dział Spraw Socjalnych informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 1997-2007. W wyniki konsultacji ze związkami zawodowymi w 2010 roku następuje zmiana formuły imprezy gwiazdkowej. PACZKI ZE SŁODYCZAMI BĘDĄ WYDAWANE RODZICOM W DZIALE SPRAW SOCJALNYCH UŁ WRAZ Z KARNETAMI:
  • DLA DZIECI Z ROCZNIKÓW 1997-2003 ? do Kina SILVER SCREEN w Łodzi  przy ul. Piłsudskiego 5 (karnet dla dziecka)
  • DLA DZIECI Z ROCZNIKÓW 2004-2007 ? do Teatru Lalki i Aktora ?PINOKIO?  w Łodzi przy ul. Kopernika 16 (karnet dla dziecka i dla rodzica/opiekuna)
Zarówno karnety do kina jak i do teatru upoważniają do wejścia na dowolny seans lub spektakl do 30 czerwca 2011r po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Paczki i karnety będą wydawane do rąk własnych Rodziców lub za upoważnieniem od dnia 13 grudnia 2010r, w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5, pok. 8, w godz. 7.30-15.30. WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO Dział Spraw Socjalnych UŁ organizuje wycieczkę do Zakopanego w terminie 11 - 13.02.2011 r., dla pracowników, emerytów i rencistów UŁ jak również członków ich rodzin. ODPŁATNOŚĆ - pracownik UŁ, emeryt, rencista UŁ        - 132 zł - członek rodziny pracownika, emeryta, rencisty   - 220 zł Cena obejmuje: dwa noclegi, dwa śniadania,1 obiadokolacja, 1 obiad, 1kolacja w formie grilla, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, dojazd i powrót autokarem, opiekę pilota, opiekę miejscowego przewodnika. UWAGA! Aby zapewnić możliwość skorzystania z oferty większej grupie pracowników:
  • w pierwszej kolejności zapisywane będą osoby, które nie uczestniczyły w wycieczkach w roku 2010 (nie dotyczy wycieczek na grzybobranie);
  • każdy pracownik, emeryt lub rencista może zabrać tylko 1 osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych;
  • nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe.
Zapisy od 1 grudnia 2010 r., do momentu wyczerpania miejsc przyjmuje Dział Socjalny, ul. Lindleya 3/5, pok. 9, w godzinach 7.30 - 15.30 Przy zapisach należy podać kod pracownika i nr PESEL, a w przypadku zapisu członków rodzin numer PESEL. Wyjazd dn. 11.02.2011 r. o godz. 4.50 z parkingu przy ul. Składowej 41/43.

ZAPISY NA GWIAZDKĘ dla dzieci pracowników UŁ Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 1997-2007. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2007, oraz wszystkie osoby, mające dzieci w w/w przedziale wiekowym, które dotąd nie otrzymywały paczki o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zapisy w Dziale Spraw Socjalnych (ul. Lindleya 3/5 pok. 8 w godzinach od 8:00-15:00) na podstawie aktu urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2010 roku. W wyniku konsultacji ze Związkami Zawodowymi w 2010r. następuje zmiana formuły imprezy choinkowej. Paczki ze słodyczami będą wydawane Rodzicom w Dziale Spraw Socjalnych wraz z karnetami do kina lub teatru (w zależności od grupy wiekowej). Bliższe informacje podamy Państwu w późniejszym terminie.

UWAGA!!! Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia z SIATKÓWKI na semestr zimowy 2010/2011 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5 pokój nr 8 dnia: 21 pażdziernika 2010r. od godziny 8:00 termin zajęć: środa 16:30-18:00 (pierwsze zajęcia 3 listopada 2010r.) koszt: 80,00 zł miejsce:CWFiS ul. Styrska 20/24 Pracownicy potrącenie z poborów. Emeryci UŁ płacą gotówką na kwitariusz przy zapisach!!! W momencie zapisu wymagamy następujących informacji: kod pracowniczy, PESEL dziecka, tel. kontaktowy.

UWAGA!!!  ZMIANA WYSOKOŚCI  SKŁADKI  NA PPE

Decyzją Władz Uczelni na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi, ulega zwiększeniu wysokość składki podstawowej dla osób, które przystąpiły do Pracowniczego Programu Emerytalnego.Nowa wysokość składki wynosi 7,00% wynagrodzenia brutto pracownika, z tym, że nie więcej niż 100 zł miesięcznie, bez względu na ilość umów o pracę zawartych z Uniwersytetem Łódzkim.Jednocześnie przypominamy, iż wysokość składki podstawowej wliczana jest do miesięcznego przychodu pracownika, stanowiącego podstawę do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie osoby, które podejmą decyzję o rezygnacji z PPE proszone są o zgłaszanie się w terminie do 15 października br do Działu Spraw Pracowniczych. Nowa wysokość składki zostanie naliczona dla osób płatnych z dołu w miesiącu październiku, a dla nauczycieli akademickich w miesiącu listopadzie 2010 r.

UWAGA REKREACJA!!!
Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia rekreacyjne na semestr zimowy 2010/2011 rozpoczynają się dnia 27 września 2010 r. od godz. 8.00 Przy zapisach należy: podać kod pracownika, nr PESEL swój i osoby uprawnionej. Odpłatność za zajęcia zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką przy zapisach. Szczegółowy harmonogram zajęć z zakładce rekreacja i turystyka.
UWAGA ZIMOWISKA !!!
Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zimowiska dla dzieci i młodzieży w roku 2011 będą realizowane wyłącznie w formie dofinansowań do zimowisk zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego. Dotyczy to zimowisk organizowanych w kraju i za granicą. Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 30 listopada 2010 r. w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 pok. 9a Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30