DZIAŁ SPRAW SOCJALNYCH UŁ PRZEDŁUŻA TERMIN ODBIORU ZALEGŁYCH PACZEK GWIAZDKOWYCH

DO 14 STYCZNIA 2011 r.