Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia z KOSZYKÓWKI na semestr letni 2010/2011 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5 pokój nr 8 dnia: 01 lutego 2011r. od godziny 8:00 termin zajęć: wtorek 16:30-18:00 koszt: 90,74 zł miejsce: CWFiS ul. Styrska 20/24 Pracownicy potrącenie z poborów. Emeryci UŁ płacą gotówką na kwitariusz przy zapisach!!! W momencie zapisu wymagamy następujących informacji: kod pracowniczy, PESEL dziecka, tel. kontaktowy.