Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Małgorzata Plewińska - Kierownik Działu

Pokój: 11, telefon: 635-41-83

e-mali: dss@uni.lodz.pl,

e-mali: malgorzata.plewinska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Pomoc rzeczowa i finansowa
 • Rekreacja i działalność sportowa

Katarzyna Sęklewska - samodzielny referent

Pokój: 11, telefon: 635-41-81

 

e-mali: katarzyna.seklewska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów UŁ
 • Budynek Mieszkalny - Mieszkania Służbowe Łódź, ul. Sarnia 2
 • Akcja gwiazdkowa dla dzieci
 • Akcja "Znicz"

Justyna Jaśczak - samodzielny referent

Pokój: 11, telefon: 635-41-82

 

e-mail: justyna.jasczak@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Turystyka (sekcje żeglarska,  rowerowa, turystyki pieszej, emerytów UŁ)
 • Wycieczki
 • Pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Maria Milecka - specjalista

Pokój : 11, telefon: 635-41-84

 

e-mali: maria.milecka@uni.lodz.pl

 

Świadczenia:

 • Dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej
 • Dofinansowania do przedszkoli
 • Pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe