Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Małgorzata Plewińska - Kierownik Działu

Pokój: 6, telefon: 635-41-83

e-mali: dss@uni.lodz.pl e-mali: malgorzata.plewinska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Pomoc rzeczowa i finansowa

Justyna Napieraj-Kurzac - samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-81 e-mali: justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów UŁ
 • Budynek Mieszkalny - Mieszkania Służbowe Łódź, ul. Sarnia 2, ul. Piaskowa 2
 • Akcja gwiazdkowa dla dzieci
 • Akcja "Znicz"

Monika Tomaszewska - samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-81 e-mali: monika.tomaszewska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
 • Rekreacja i działalność sportowa

Justyna Jaśczak - samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-82 e-mail: justyna.jasczak@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Turystyka (sekcje żeglarska,  rowerowa, turystyki pieszej, emerytów UŁ)
 • Wycieczki

Maria Milecka - samodzielny referent

Pokój : 6, telefon: 635-41-84

e-mali: maria.milecka@uni.lodz.pl Świadczenia:
 • Dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej
 • Dofinansowania do przedszkoli