Szanowni Państwo, Chcąc umożliwić pracownikom jak największy dostęp do najbardziej im odpowiadających usług sportowo-rekreacyjnych, UŁ informuje, iż w roku akademickim 2016/2017, zmieniają się zasady dofinansowania tych usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to efekt umowy zawartej na okres 01.11.2016r. – 31.10.2017r. z firmą VanityStyle, w ramach której pracownik UŁ może dokonać zakupu karty.   Zasady otrzymania kart FitProfit i korzystania z nich są następujące: 1. Pracownik może dokonać zakupu karty imiennej dla siebie i jednego, uprawnionego członka rodziny*, upoważniającej do nielimitowanego* korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach na terenie całego kraju, a w szczególności w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego. 2. Warunkiem wykupienia karty dla członka rodziny jest zakup karty dla wnioskodawcy. 3. Usługi oferowane w ramach kart, to co najmniej: aerobic, aqua aerobic, basen, joga, pilates, siłownia, taniec, sporty lub sztuki walki, ścianka wspinaczkowa, spinning lub indor cycling (aktualny, szczegółowy zakres usług i obiektów dostępny jest na stronie www.vanitystyle.pl). 4. Warunkiem otrzymania karty jest złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych ul. Narutowicza 68 Łódź, pok. 6 ( wniosek można pobrać na stronie dss.uni.lodz.pl lub w portalu pracowniczym) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z możliwością korzystania z karty od m-ca następnego. Wnioski o zakup karty z możliwością korzystania z usług od listopada 2016r. przyjmuje Dział Spraw Socjalnych do dnia 10 października 2016r. 5. Liczba kart jest ograniczona; nabycie karty możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy aż do wyczerpania posiadanych przez UŁ kart. 6. Możliwe są rezygnacje z korzystania z usług, które należy zgłaszać do Działu Socjalnego do 10 dnia każdego miesiąca. 7. Odpłatność z tytułu nabycia kart zostanie potrącona z poborów pracownika wg poniższej tabeli:
 Przychód pracownika z UŁ Karta imienna pełen zakres usług Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia
Wartość karty  odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ Wartość karty  odpłatność pracownika dofinansowanie UŁ
Do 4.000,00 zł/m-c  70zł/m-c  30zł/m-c  40zł/m-c  20zł/m-c 5zł/m-c 15zł/m-c
Powyżej 4.000,00 /m-c  70zł/m-c  40zł/m-c 30zł/m-c 20zł/m-c 10zł/m-c 10zł/m-c
8. Po odbiór imiennej karty, należy zgłaszać się do Działu Spraw Socjalnych od 25 dnia każdego miesiąca. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: (42) 635-41-81, (42) 635-41-83.   UWAGA! Informujemy, iż TYLKO Emeryci/ Renciści UŁ mogą skorzystać na dotychczasowych warunkach z dofinansowania do karnetu zakupionego indywidualnie na basen oraz skorzystać z dofinansowania na karnety zakupione indywidualnie w CWFiS przy ul. Styrskiej na zajęcia rekreacyjne (gimnastyka zdrowotna, siłownia, yoga, aerobic). Aby skorzystać z dofinansowania do zajęć rekreacyjnych odbywających się w CWFiS, należy samodzielnie wykupić karnet i przedstawić imienną fakturę w Dziale Spraw Socjalnych. *Przez członka rodziny rozumie się współmałżonka oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia, a także jeśli kształcą się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. *Nielimitowany dostęp oznacza możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji uwzględniając regulaminy obiektów.