Dofinansowania do przedszkoli regulowane są Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 208 z dnia 04-03-2020

 

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o złożenie:

 

UWAGA!
Dział Spraw Socjalnych UŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Kanclerza UŁ z dn. 27.03.2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku zatrudnienia na UŁ obojga małżonków, pracownikom tym oraz uprawnionym członkom ich rodzi nie przysługuje prawo do podwójnych świadczeń socjalnych.
W związku z powyższym, pracownicy ubiegający się o dofinansowanie z ZFŚS UŁ dla dziecka/dzieci (uprawnionych członków ich rodziny) powinni obowiązkowo w Dziale Spraw Socjalnych UŁ złożyć Deklarację z informacją, który z pracowników będzie uprawniony do pobierania świadczeń socjalnych na dziecko/dzieci.
Na podstawie Deklaracji pracownik (tylko jeden z małżonków) będzie uprawniony do ubiegania się o wszystkie typy świadczeń socjalnych dla wskazanych na dokumencie dziecka/dzieci.

 

TABELA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI NA ROK 2020

 Przychód brutto na osobę  % dofinansowania
 do 2400,00 zł  60%  jednak nie więcej niż 180 zł
 2401,00 - 4000,00 zł  50%  jednak nie więcej niż 150 zł
 4001,00 - 5600,00 zł  40%  jednak nie więcej niż 120 zł
 powyżej 5601,00 zł  30%  jednak nie więcej niż 90 zł