Dofinansowania do przedszkoli regulowane są Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 90 z dnia 23-03-2017 Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie wniosku o dofinansowanie do przedszkoli. TABELA WYSOKOŚCI DOFINANSOWAŃ NA ROK 2017
Przychód brutto na osobę % dofinansowania
do 2400 zł 60%  jednak nie więcej niż 180 zł
2401-4000 zł 50% jednak nie więcej niż 150 zł
4001 - 5600 zł 40% jednak nie więcej niż 120 zł
powyżej 5601 zł 30% jednak nie więcej niż 90 zł