Dział Spraw Socjalnych dysponuje miejscami w BM-MS przy ul. Sarniej 2 oraz w Budynku Służbowym przy ul. Piaskowej2 w Łodzi dla osób mieszkających poza Łodzią (dot. pracowników i doktorantów). Ubieganie się o miejsce lub poprawę warunków lokalowych warunkuje złożenie wniosku:

Aktualne opłaty - Sarnia 2

Opłaty obowiązujące od 01.10.2017 wynoszą odpowiednio:
  • mały pokój 350 zł
  • duży pokój 400 zł
  • duży pokój matka z dzieckiem 430 zł
  • duży pokój małżeństwo 480 zł
  • M1 580 zł
  • M2 640 zł
  • M3 760 zł
Od dnia 1 lutego 2014 r. czynsz za wynajem mieszkania należy regulować wyłącznie przelewem  na konto nr 52 1240 3028 1111 0010 5584 5271. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, nr mieszkania i miesiąc, którego dotyczy wpłata.  Informacja powyższa dotyczy doktorantów UŁ

Galeria zdjęć - Sarnia 2


Aktualne opłaty - Piaskowa 2 (obecnie budynek w remoncie)

Opłaty obowiązujące od 01.10.2012 wynoszą odpowiednio:
  • mały pokój w zależności od metrażu 250 - 300 zł
  • duży pokój w zależności od metrażu 350 - 450 zł
  • istnieje możliwość wynajęcia dwupokojowego segmentu cena w zależności od metrażu 530 - 800 zł
Cena nie obejmuje :telewizji kablowej, internetu,abonamentu telefonicznego.
REGULAMIN MIESZKAŃCA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Zarządzenie Rektora nr 82 z dnia 03-06-2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Budynku Mieszkalnego ? Mieszkania Służbowe UŁ

Galeria zdjęć - Piaskowa