Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia 
rekreacyjne i pływalnię CWFiS na semestr letni 2013/2014 rozpoczną 
się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul.Lindleya 3/5 pokój 10A 
w następujących dniach:

     27.01.- 31.01.2014r. - dla osób pragnących przedłużyć karnety 
na pływalnię(CWFiS) lub chcących kontynuować uczestnictwo w 
zajęciach w II sem. 2013/2014,
    od 03.02.2014r. - dla osób, które w I sem. 2013/2014 nie 
korzystały z zajęć rekreacyjnych oraz pływalni w CWFiS 
(w przypadku wolnych miejsc). 

W związku ze zmianami do Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych wprowadzonymi zarządzeniem nr 87 
Kanclerza UŁ z dn. 19.12.2013r., wysokość opłat oraz dofinansowań do 
karnetów zakupionych indywidualnie realizowana jest w oparciu o tabelę 
dofinansowań na dany rok kalendarzowy ustaloną przez 
Kanclerza UŁ w uzgodnieniu z uczelnianymi organami 
związków zawodowych(Regulamin § 9 pkt.7 oraz załącznik
nr 5 pkt 4 i 9).  

Pracownicy - potrącenia z poborów, Emeryci UŁ i renciści UŁ 
przedstawiają swoje pity za rok 2012 i płacą gotówką na 
kwitariusz przy zapisach. 

Dofinansowania do karnetów zakupionych indywidualnie przez 
pracownika lub emeryta,rencistę UŁ na pływalniach miejskich 
w semestrze letnim 2013/2014, wnioski o dofinansowanie należy 
składać: 

  do 28 lutego - na semestr letni
Wypłata dofinansowań może być zrealizowana wyłącznie na 
podstawie imiennego dokumentu (faktury lub rachunku 
wystawionego na pracownika) złożonego przez pracownika lub 
emeryta UŁ, które należy składać:

  do 31 marca - na semestr letni

Szczegóły w zakładce rekreacja i turystyka

Dział spraw Socjalnych informuje, że ostateczny termin odbioru karnetów do kina w ramach upominku gwiazdkowego dla dzieci pracowników UŁ upływa z dniem 31 stycznia 2014 r.

Oferta dla uczestników Balu Uniwersytetu Łódzkiego

W związku z szóstym Balem Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla wszystkich jego uczestników. Dewizą naszego gabinetu jest motto -"Zadowolenie klienta to nasze zobowiązanie" Jesteśmy otwarci na współpracę i pozostajemy do dyspozycji. Zespół Gabinetu Estetyki Metamorfoza. www.centrummetamorfoza.pl https://www.facebook.com/metamorfozacentrumestetyki http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/2105638,metamorfoza-idealny-prezent-na-sw ieta-i-nie-tylko,id,t.html?utm_source=share-nm Szczegóły oferty dostępne tutaj