Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że zapisy na zajęcia 
rekreacyjne i pływalnię CWFiS na semestr letni 2014/2015 rozpoczną 
się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul.Lindleya 3/5 pokój 10A 
w następujących dniach:

   26.01.- 30.01.2015r. - dla osób pragnących przedłużyć karnety 
na pływalnię(CWFiS) lub chcących kontynuować uczestnictwo w 
zajęciach w II sem. 2014/2015,
  od 02.02.2015r. - dla osób, które w I sem. 2014/2015 nie 
korzystały z zajęć rekreacyjnych oraz pływalni w CWFiS 
(w przypadku wolnych miejsc). 

Pracownicy - potrącenia z poborów, Emeryci UŁ i renciści UŁ 
przedstawiają swoje pity za rok 2013 i płacą gotówką na 
kwitariusz przy zapisach. 

Dofinansowania do karnetów zakupionych indywidualnie przez 
pracownika lub emeryta,rencistę UŁ na pływalniach miejskich 
w semestrze letnim 2014/2015, wnioski o dofinansowanie należy 
składać: 

 do 27 lutego - na semestr letni
Wypłata dofinansowań może być zrealizowana wyłącznie na 
podstawie imiennego dokumentu (faktury lub rachunku 
wystawionego na pracownika) złożonego przez pracownika lub 
emeryta UŁ, które należy składać:

 do 31 marca - na semestr letni

Szczegóły w zakładce rekreacja i turystyka

GWIAZDKA 2014r

 Dział Spraw Socjalnych informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową objęte są dzieci urodzone w latach 2001-2011. Decyzją Zastępcy Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych oraz Związków Zawodowych w bieżącym roku następuje zmiana formy upominku gwiazdkowego z paczki ze słodyczami na kartę upominkową.

Upominki gwiazdkowe będą wydawane Rodzicom lub innym osobom za upoważnieniem od dnia 3 grudnia 2014r, w Dziale Socjalnym, ul. Lindleya 3/5, pok. 10A, w godz. 8.00-15.00.

Przychód miesięczny brutto na osobę  w gospodarstwie domowym

Forma upominku gwiazdkowego

Poniżej 3.000,00 zł

karta upominkowa Empik + voucher do kina Cinema City w Manufakturze, ul. Drewnowska 58

Powyżej 3.000,00 zł

voucher do kina Cinema City w Manufakturze, ul. Drewnowska 58

 Karty upominkowe upoważniają do zakupów w salonach Empik lub w sklepie internetowym empik.com w ciągu 12 miesięcy. Vouchery do Kina Cinema City upoważniają do wejścia na dowolny seans 2D lub 3D w ciągu 6 miesięcy. Dzieci z roczników 2008-2011 otrzymują także 1 voucher dla rodzica/opiekuna.   ZAPISY NA UPOMINKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI PRACOWNIKÓW UŁ Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2001-2011.  Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2011, oraz wszystkie osoby mające dzieci niezgłoszone do Akcji "Gwiazdka" w latach ubiegłych o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zapisy w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 pok. 10A w godz. 8.00 - 15.00 na podstawie aktu urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2014 r.   AKCJA  ZNICZ W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Dział spraw Socjalnych UŁ uprzejmie informuje o możliwości pobierania zniczy na groby zmarłych pracowników naszej Uczelni. Znicze można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5, w pokoju nr 10A, tel 635-41-81 od dnia 17  października 2014 r do dnia 7 listopada 2014 r. Osoby upoważnione do odbioru zniczy proszone są o przedstawienie imiennej listy zmarłych pracowników UŁ w porządku alfabetycznym.
UWAGA  ZIMOWISKA  2015

  Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego informuje, że wnioski o
dofinansowanie zimowisk dla dzieci i młodzieży w roku 2015, zakupionych
indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego, należy składać
do dnia 30 listopada 2014r. w Dziale Spraw Socjalnych, ul. Lindleya
3/5 pok. 11a od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  UWAGA! Zapisy na zajęcia rekreacyjne i pływalnię na semestr zimowy 2014/2015 rozpoczną się w Dziale Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5 pokój 10A:
 • od 22.09.2014r. od godziny 08:00
Szczegółowe informacje w zakładce: Rekreacja i Turystyka.     UWAGA Zapisy na wycieczki do WŁOCH w terminie 06-13.09.2014 i 20-27.09.2014 oraz do CHORWACJI w terminie 13-20.09.2014 i 18-25.09.2014 r. przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ, ul. Lindleya 3/5 pok. 11A tel 635-41-82 w dniach 09 - 18 czerwca 2014 r, w godzinach 7.30-15.30 Szczegóły dotyczące wycieczek oraz zasady kwalifikacji znajdują się poniżej

UWAGA - WYCIECZKI!

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w roku 2014  wycieczki  w następujących  terminach:
 • 30.04 ? 07.05.2014 r. CHORWACJA wyjazd (30.04.2014 r. g.20.00) i powrót (07.05.2014 r. ok. g.10.00) -ul. Tramwajowej 7/9 Program wycieczki do Chorwacji
 • 19 ? 23.06.2014 r., WĘGRY : Tokaj, Eger, Budapeszt wyjazd (19.06.2014  g. 5.00) i powrót ( 23.06.2014 ok. g. 5.00) - ul. Tramwajowa 7/9 Program WĘGRY
 • 06 ? 13.09.2014 r. WŁOCHY ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności ) wyjazd (06.09.2014 r. g. 15.00) i powrót (13.09.2014r ok. g.  12.00) -ul. Tramwajowa 7/9 Program wyczieczki do Włoch
 • 13 ? 20.09.2014 r. CHORWACJA wyjazd (13.09.2014 r. g.20.00) i powrót (20.09.2014 r. ok. g.10.00) -ul. Tramwajowej 7/9 Program wycieczki do Chorwacji
 • 18 ? 25.09.2014 r. CHORWACJA wyjazd (18.09.2014 r. g.20.00) i powrót (25.09.2014 r. ok. g.10.00) -ul. Tramwajowej 7/9 Program wycieczki do Chorwacji
 • 20 - 27.09.2014 r. WŁOCHY ( wycieczka objazdowa o wysokim stopniu intensywności )  wyjazd (20.09.2014 r. g. 15.00) i powrót (27.09.2014r ok. g.  12.00) -ul. Tramwajowa 7/9 Program wyczieczki do Włoch

Odpłatność za w/w wycieczki zgodnie z regulaminem ZFŚS

 •  Koszt ogólny wycieczki do CHORWACJI przypadający na 1 uczestnika to ? 1.129,00 zł
 • Koszt ogólny wycieczki na WĘGRY przypadający na 1 uczestnika to ? 800,00 zł
 • Koszt ogólny wycieczki do Włoch przypadający na 1 uczestnika to ? 1.315,00 zł
 • Koszt ogólny wycieczki do CHORWACJI ( 18-25.09.2014) przyp. na 1 uczestnika to ? 1.171,00 zł 
 
Przychód brutto pracownika z UŁemeryta, rencisty

%

odpłatności pracow., emeryta rencisty

%

dofinansowania prac., emeryta, rencisty

%

odpłatności członka rodziny

%

dofinansowania członka rodziny
Do  3500,00

25%

75%

45 %

55 %

3501,00 ? 4500,00

30%

70 %

50 %

50 %

4501,00 ? 5500,00

35%

65%

55 %

45 %

Powyżej    5501,00

40%

60%

60 %

40 %

Kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach opłaty zapewniamy: przejazd autokarem o podwyższonym standardzie w dwie strony, noclegi w pokojach  z pełnym węzłem sanitarnym i tv, śniadania,  obiadokolacje , ubezpieczenie grupy NNW i KL, opiekę pilota, opiekę miejscowych przewodników, bilety wstępów 
 • Odpłatność za wycieczkę zostanie potrącona z poborów. Emeryci, renciści UŁ płacą gotówką  po zakwalifikowaniu przez Komisję ds. Sportu i Rekreacji
 • Nie będą zapisywani członkowie rodzin, jeżeli pracownik sam nie będzie brał udziału w wyjeździe

Zapisy na wycieczki do Chorwacji w terminie 30.04 ? 07.05.2014 oraz na Węgry  przyjmuje Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Lindleya 3/5 pok. 11 A od dnia 17.03 do  26.03 2014 r.,   w godzinach  7.30 ? 15.30

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYCIECZKI W 2014 ROKU