UWAGA

Zapisy na upominki świąteczne dla dzieci pracowników UŁ Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że tegoroczną akcją gwiazdkową są objęte dzieci urodzone w latach 2000 ? 2010. Prosimy Rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 oraz wszystkie osoby mające dzieci niezgłoszone do Akcji ?Gwiazdka? w latach ubiegłych o zapisanie dziecka na listę chętnych. Zapisy w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 pok. 10A w godzinach 8.00 ? 15.00 na podstawie aktu urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2013 r. Zmiana formy upominku gwiazdkowego dla dzieci pracowników UŁ Z uwagi na konieczność różnicowania wszystkich świadczeń socjalnych Dział Spraw Socjalnych UŁ przedstawia poniższą tabelę, która została zaakceptowana przez Zastępcę Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych oraz Związki Zawodowe
Przychód brutto na osobę w gospodarstwie domowym Forma upominku gwiazdkowego
Poniżej 4.000,00 zł Paczka ze słodyczami + karnet do kina
Powyżej 4.000,00 zł Karnet do kina
Dane dotyczące przychodu zostaną zaciągnięte z wniosków o dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin, złożonych w 2013 r. W przypadku braku w/w danych prosimy pracowników o okazanie w Dziale Socjalnym wszystkich Pit-ów za rok 2012.

AKCJA ?ZNICZ?

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Dział Spraw Socjalnych UŁ uprzejmie informuje o możliwości pobierania zniczy na groby zmarłych pracowników naszej Uczelni. Znicze można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 15.00 w Dziale Socjalnym ul. Lindleya 3/5 w pokoju nr 10A, tel. 635-41-81 od dnia 17 października do 8 listopada 2013 r. Osoby upoważnione do odbioru zniczy proszone są o przedstawienie imiennej listy zmarłych pracowników UŁ w porządku alfabetycznym.

UWAGA

Zapisy na zajęcia rekreacyjne i pływalnię w semestrze zimowym 2013/2014 rozpoczną się dnia 23 września od godz. 8.00 w Dziale Spraw Socjalnych ul. Lindleya 3/5 pok. 10A Szczegóły w zakładce Rekreacja i Turystyka ______________________________________________________________________________________________________

UWAGA ZIMOWISKA 2014

Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że wnioski o dofinansowanie zimowisk dla dzieci i młodzieży w roku 2014, zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu Socjalnego, należy składać do dnia 30 listopada 2013r. w Dziale Spraw Socjalnych, ul. Lindleya 3/5 pok. 11A od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 _______________________________________________________________________________________________________ Dział Spraw Socjalnych UŁ informuje, że do końca roku kalendarzowego 2013 nie będzie prowadzona sprzedaż biletów do teatrów  z uwagi na przekroczenie zaplanowanej w rocznym budżecie kwoty dotyczącej działalności kulturalno-oświatowej.