Sekcja Turystyki Pieszej Uniwersytetu Łódzkiego informuje o zapisach na :

- I rajd Sucha Beskidzka w terminie 29.04 – 03.05.2015
- II rajd Pokrzywna w terminie 03 – 07.06.2015.

Zapisy na w/w rajdy odbędą się w dniach 02 – 13.03.2015 roku, w
następujących godzinach :

- poniedziałki : 15.15 – 16.15
- wtorki :    9.00 – 10.00
- środy :    12.00 – 14.00
         15.15 – 16.15
- czwartki :   10.00 - 12.00
         15.30 – 16.30

w pokoju nr 113 A, I piętro, ul. Lindleya 3/5 lub telefonicznie 
635 –42-33.
UWAGA KOLONIE, OBOZY !!!
  Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Łódzkiego informuje, że 
wnioski o dofinansowanie obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży 
w roku 2015,zakupionych indywidualnie lub za pośrednictwem Działu 
Socjalnego, należy składać do dnia 30 kwietnia 2015r. w Dziale 
Spraw Socjalnych,ul. Lindleya 3/5 pok. 11a od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.30