Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin

Wypoczynek pracowników, emerytów, rencistów oraz uprawnionych członków ich rodzin regulowany jest Zarządzeniem Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami) Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 1 do tego zarządzenia.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie "Wniosku o wczasy pod gruszą".

Wnioski  należy składać max. do dnia 31 października 2017 r  na rok 2017

w Dziale Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68 pok. 6 w godz. 7:30 – 15:30.

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży regulowany jest Zarządzeniem Kanclerza UŁ nr 66 z dnia 27-03-2009 (wraz z późniejszymi zmianami)

Dokładne informacje zawiera Załącznik nr. 2 do tego zarządzenia, którego wyciąg znajduje się poniżej.

Osoby zainteresowane tą formą dofinansowania proszone są o wypełnienie  "Wniosku o zakupie na kolonie".

Wnioski należy składać w terminach:

 • kolonie i obozy letnie do 30.04 każdego roku
 • zimowiska do 30.11 każdego roku

 

 Wysokości świadczeń socjalnych z ZFŚS na 2017 r. uzgodnione ze związkami zawodowymi :

 1. Wypoczynek pracowników i ich rodzin

Wczasy zorganizowane max. koszt skierowania w kraju i za granicą 1.800 zł

 

 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży ( w kraju i za granicą)
 • wartość skierowania na zimowiska - 1.200 zł
 • wartość skierowania na kolonie i obozy w kraju - 1.500 zł ; za granicą - 1.750 zł

 

Dofinansowania do wczasów dla pracowników UŁ oraz do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży dotyczą zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Podstawą wypłaty dofinansowania jest faktura wystawiona przez Biuro organizujące wyjazd.

 

 1. Wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 • Remont bieżący mieszkania do 15.000 zł
 • Remont bieżący domu do 18.000 zł
 • Kupno mieszkania lub domu do 60.000 zł
 • Budowa domu do 60.000 zł

 

4. TABELA ODPŁATNOŚCI DOTYCZĄCA: WCZASÓW POD GRUSZĄ, WCZASÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Przychód brutto na osobę

Wysokość dof.wczasów pod gruszą na osobę

odpłatności za wczasy

dofinansow. wczasów

odpłatności za kolonie-wyjazd 1-go dziecka

odpłatności za kolonie -wyjazd 2-ki dzieci

Do 1.600zł

1.250 zł

10%

90 %

ryczałt 100 zł

ryczałt 100 zł

1.601 - 2.400 zł

1.100 zł

15 %

85 %

10 %

6%

2.401 - 3.200 zł

1000 zł

20 %

80 %

20 %

12 %

3.201 - 4.000 zł

900 zł

25 %

75 %

25 %

15 %

4.001 - 4.800 zł

800 zł

30 %

70 %

30 %

20 %

4.801 - 5.600 zł

650 zł

35 %

65 %

35 %

23 %

Powyżej 5.601 zł

500 zł

40 %

60 %

40 %

25%

UWAGA ! W sytuacji kiedy procentowa odpłatność za kolonie lub obóz byłaby mniejsza od ustalonego ryczałtu, będzie ona naliczana  w wysokości ryczałtu.

 

5. DOFINANSOWANIA DO PRZEDSZKOLI

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

do 2400,00 zł

60% jednak nie więcej niż 180 zł

2401,00 - 4000,00 zł

50% jednak nie więcej niż 150 zł

4001,00 - 5600,00 zł

40% jednak nie więcej niż 120 zł

powyżej 5601,00 zł

30% jednak nie więcej niż 90 zł

 

6. TABELA ODPŁATNOŚCI I DOFINANSOWAŃ KART FITPROFIT NA 2017 ROK

Przychód brutto na osobę

Karta imienna pełen zakres usług

Karta basenowa dla dziecka do 15 roku życia

Wartość karty

odpłatność pracownika

dofinansowanie UŁ

Wartość karty

odpłatność pracownika

dofinansowanie UŁ

Do

4.000,00 zł/m-c

70zł/m-c

30zł/m-c

40zł/m-c

20zł/m-c

5zł/m-c

15zł/m-c

Powyżej

4.000,00 zł/m-c

70zł/m-c

40zł/m-c

30zł/m-c

20zł/m-c

10zł/m-c

10zł/m-c

 

6a.  TABELA DOFINANSOWAŃ DO KARNETÓW ZAKUPIONYCH INDYWIDUALNIE NA PŁYWALNIACH MIEJSKICH ORAZ DO ZAJĘĆ REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CWFIS PRZY UL. STYRSKIEJ (DOTYCZY EMERYTÓW UŁ)

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

% odpłatności

do 2400,00 zł

55%

45%

2401,00 - 4000,00 zł

50%

50%

4001,00 - 5600,00 zł

45%

55%

powyżej 5601,00 zł

40%

60%

 

7. TABELA ODPŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY ORAZ SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH W UŁ

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

% odpłatności

do 2400,00 zł

65%

35%

2401,00 - 4000,00 zł

60%

40%

4001,00 - 5600,00 zł

55%

45%

powyżej 5601,00 zł

50%

50%

 

8. TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH , MAX. suma faktur - 500,00 zł

Przychód brutto na osobę

% dofinansowania

% odpłatności

do 2400,00 zł

55%

45%

2401,00 - 4000,00 zł

50%

50%

4001,00 - 5600,00 zł

45%

55%

powyżej 5601,00 zł

40%

60%