Dział Spraw Socjalnych informuje, że od 01.01.2014 r.  nie prowadzi sprzedaży biletów w ramach działalności kulturalno-oświatowej.

Istnieje możliwość  otrzymania dofinansowania, którego podstawą  jest złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych.

Dofinansowaniu podlegają spektakle teatralne, koncerty, imprezy estradowe.

Wniosek na 2017 rok  może być złożony wraz z pierwszym dokumentem stwierdzającym nabycie biletów tj. faktury, rachunku lub potwierdzenia przelewu na imprezę kulturalno -oświatową.

Dofinansowanie realizowane będzie w oparciu o tabelę dofinansowań na rok 2017.

Wypłata dofinansowania nastąpi w m-c bieżącym za faktury, rachunki, przelewy  dostarczone do 5 dnia tego miesiąca. Wszystkie dowody wpłat dostarczone po tym terminie skutkować będą  wypłatą dofinansowania w miesiącu następnym.

Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej - pobierz


TABELA DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPIONYCH BILETÓW TEATRALNYCH NA 2017 r.

 MAX suma faktur- 500 zł

Przychód brutto na osobę % dofinansowania % odpłatności
do 2400,00 zł 55% 45%
2401,00 – 4000,00 zł 50% 50%
4001,00 – 5600,00 zł 45% 55%
Powyżej 5601,00 zł 40% 60%

 


 


.02.2011