Szanowni Państwo, informujemy, że wnioski o świadczenia socjalne pobierać można z Portalu Pracowniczego UŁ. https://pp.uni.lodz.pl/index.php Po zalogowaniu się do portalu należy wybrać zakładkę Wnioski DSS a następnie rodzaj wniosku, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby, dla których ma być wypłacone świadczenie. W przypadku braku danych osobowych dot. członków rodziny prosimy o wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w Dziale Spraw Pracowniczych. kwestionariusz_osobowy