Dział Spraw Socjalnych UŁ ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Małgorzata Plewińska – Kierownik Działu

Pokój: 6, telefon: 635-41-83

e-mali: dss@uni.lodz.pl

e-mali: malgorzata.plewinska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Pomoc rzeczowa i finansowa

Justyna Napieraj-Kurzac – samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-81

e-mali: justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów UŁ
 • Budynek Mieszkalny – Mieszkania Służbowe Łódź, ul. Sarnia 2, ul. Piaskowa 2
 • Akcja gwiazdkowa dla dzieci
 • Akcja „Znicz”

Monika Tomaszewska – samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-81

e-mali: monika.tomaszewska@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
 • Rekreacja i działalność sportowa

Justyna Jaśczak – samodzielny referent

Pokój: 6, telefon: 635-41-82

e-mail: justyna.jasczak@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Turystyka (sekcje żeglarska,  rowerowa, turystyki pieszej, emerytów UŁ)
 • Wycieczki

Maria Milecka – samodzielny referent

Pokój : 6, telefon: 635-41-84

e-mali: maria.milecka@uni.lodz.pl

Świadczenia:

 • Dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej
 • Dofinansowania do przedszkoli