Dział Spraw Socjalnych dysponuje miejscami w BM-MS przy ul. Sarniej 2 oraz w Budynku Służbowym przy ul. Piaskowej2 w Łodzi dla osób mieszkających poza Łodzią (dot. pracowników i doktorantów). Ubieganie się o miejsce lub poprawę warunków lokalowych warunkuje złożenie wniosku:

Aktualne opłaty – Sarnia 2

Opłaty obowiązujące od 01.10.2012 wynoszą odpowiednio:

  • mały pokój 310 zł
  • duży pokój 360 zł
  • duży pokój matka z dzieckiem 390 zł
  • duży pokój małżeństwo 440 zł
  • M1 540 zł
  • M2 600 zł
  • M3 720 zł

Od dnia 1 lutego 2014 r. czynsz za wynajem mieszkania należy regulować wyłącznie przelewem                                 na konto nr 52 1240 3028 1111 0010 5584 5271. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, nr mieszkania i miesiąc, którego dotyczy wpłata.  Informacja powyższa dotyczy doktorantów UŁ

Galeria zdjęć – Sarnia 2


Aktualne opłaty – Piaskowa 2

Opłaty obowiązujące od 01.10.2012 wynoszą odpowiednio:
  • mały pokój w zależności od metrażu 250 – 300 zł
  • duży pokój w zależności od metrażu 350 – 450 zł
  • istnieje możliwość wynajęcia dwupokojowego segmentu cena w zależności od metrażu 530 – 800 zł


Cena nie obejmuje :telewizji kablowej, internetu,abonamentu telefonicznego.
REGULAMIN MIESZKAŃCA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Zarządzenie Rektora nr 82 z dnia 03-06-2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Budynku Mieszkalnego ? Mieszkania Służbowe UŁ

Galeria zdjęć – Piaskowa